Acollida

ACOLLIDA MATINS 2021/2022


Inici 13 de setembre del 2021

L’Acollida matinal, és un servei que ofereix l’AMPA a totes aquelles famílies que hagin d’incorporar-se als seus llocs de treball molt d’hora o que per motius diversos no puguin acompanyar els seus fills i filles a l’escola a l’obertura de l’escola al matí.

No oferim un servei de guarderia sinó que volem que sigui un espai lúdic i educatiu i on els nens puguin compartir, jugar i relacionar-se d’una manera agradable i relaxada.

Aquest servei està operatiu a l’escola a partir de les 7:45 h del matí i fins a les 09.00 h on les famílies podreu deixar els nens amb els monitors. Durant aquesta estona, jugaran i realitzaran diverses activitats fins el moment d’entrar a l’aula.

Per usar aquest servei caldrà fer la inscripció tot i que prèviament s’haurà confirmat plaça mitjançant el formulari enviat per l'AMPA via Whatsapp abans del dia 06 de setembre o comunicant la inscripció al servei d'acollida a l'AMPA. Es girarà el rebut entre el 5 i el 10 al mes següent en funció del horari i dies que la família hagi utilitzat el servei.

Per un millor funcionament d’aquest servei i una seguretat per tots els infants que en gaudeixen, s’han de seguir les següents indicacions:

§  Per mesures de seguretat degut a la COVID 19 aquest any les famílies no podran accedir a les instal·lacions de l’escola sinó que serà la monitora que els esperarà a la porta d’entrada en tres franges horàries: 7:45h / 8h / 8:30h

§  S’adoptaran les mesures de seguretat establertes per la Generalitat i contingudes als protocols del pla d’obertura del centre educatiu, com el control de temperatura a l’entrada, desinfecció de mans, us de mascaretes i manteniment de les distàncies de seguretat, així com la desinfecció de les instal·lacions i material de l’activitat abans i després de les activitats.

 Hi ha dos modalitats en el servei:

§  Servei d’acollida fixe: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei cada dia o dies en concret i  a partir de 10 dies mensuals fixes. Es requereix inscripció al servei a través del formulari web d’ampasoft prèvia preinscripció abans del dia 06 de setembre del 2021 mitjançant el formulari enviat a totes les families via whatsapp.

§  Servei d’acollida eventual: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei de forma puntual o ocasional. Caldrà fer inscripció el primer dia que s’usi el servei i informar al monitor d’acollida quan deixeu el nen al matí. Podeu omplir el formulari el mateix dia que es quedi el nen.

Inici del servei: el primer dia d’escola.

Preus i  forma de pagament: Els preus es calculen en franges horàries de 30 minuts.

 

Del primer a l'últim dia de curs teniu disponible el servei d'acollida en dues franges horàries:

De 7:45 a 9h. 32 €/mes (Segon i tercer germà 28 €/mes)

De 8:30 a 9h. 18 €/mes (Segon i tercer germà 16 €/mes)


Eventuals (a partir de 10 dies al més): 2,50 €/dia     

Esporàdics: 4,00 €/dia


 

Pagament del servei fixe:

§  L’Ampa del servei girarà el rebut a mes vigent entre els dies 1 i 10 de cada mes, per tant el primer rebut serà al principi del mes d’octubre.

§  En la inscripció podreu indicar-nos si el número de compte en el que es girin els rebuts és el que ja heu facilitat a l’Ampa aquest curs. En cas de que vulgueu indicar-nos un número de compte diferent, caldrà que ho comuniqueu expressament.

Nombre mínim d’inscrits: S’ha de garantir un mínim de 8 alumnes per oferir el servei.

Lloc on es realitza el servei: El servei d’acollida és realitzarà a les instal·lacions de l’escola.

Altes i baixes:

En cas de baixa caldrà realizar-lo mitjançant la plataforma ampasoft abans del dia 21 del mes en curs.

Més informació: ampapfangles@gmail.comCURS 2019/20

Del primer a l'últim dia de curs teniu disponible el servei d'acollida en dues franges horàries:


De 7:45 a 9h. 32 €/mes (Segon i tercer germà 28 €/mes)

De 8 :30 a 9h. 18 €/mes (Segon i tercer germà 16 €/mes)


Eventuals (a partir de 10 dies al més): 2'10 €/dia     NOVETAT!!

Esporàdics: 2'50 €/diaLes monitores d'acollida matinal: Montse Coll i Sílvia Pol

Full d'inscripció al servei d'acollidaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada